"Let food be thy medicine and medicine be thy food"

- Hippocrates 460 f.Kr

 

Föreläsningen

"Vem är du? Du är vad du äter!" är en föreläsning som har presenterats på Linusdagarna 2016, på Klinisk Kemi och Transfusions Medicin, och på Klinisk Patologi inom Laboratoriemedicin i Västmanlands sjukhus Västerås.